Jordi Magrià

Norit

3 restylings del "borreguito" de Norit, el primer en l'any 1992 realitzat amb aerògraf, 1996, i l'actual, en el 2005.

Any: 1996-2005

Estudi: Icon

1998

Orient 78-84  - Sant Cugat del Vallès     Mòb: 655 34 0702     jordi@magria.com