Jordi Magrià

Cien gold

Il·lustracions per a la cartela

i laterals del expositor Cien Gold

Any: 2012

Estudi: Jordi Cabré

Orient 78-84  - Sant Cugat del Vallès     Mòb: 655 34 0702     jordi@magria.com

1

2

3

4

5

6