Jordi Magrià

Cala Roja

Il·lustracions de tota la gamma de sabors de Potitos Nestlé

Anys 2001

Estudi: Morillas

Orient 78-84  - Sant Cugat del Vallès     Mòb: 655 34 0702     jordi@magria.com

1

2

3

4

5