Jordi Magrià

Stamp

Empresa lider en el sector, demanaven un vídeo per visionar a les fires internacionals.

Es va desenvolupar en 4 idiomes, fent un loop que es reproduïa en l'idioma d'el país on s'exposava.

Any: 2003

Estudi: Advertis

Orient 78-84  - Sant Cugat del Vallès     Mòb: 655 34 0702     jordi@magria.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0