Jordi Magrià

AENA

Iconografia del nou aeroport de Barcelona, realitzat sobre els planells, per follets, pòsters, etc.

Any: 2006

Estudi: Externa

Orient 78-84  - Sant Cugat del Vallès     Mòb: 655 34 0702     jordi@magria.com

1

2

3

4

5